เมนู

โอเวอร์โหลด รีเลย์

โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Over Load relay)

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบได้รับความเสียหาย
ใช้งานร่วมกับแมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved