เมนู

เกี่ยวกับเรา

อุปกรณ์ไฟฟ้า “ซาเล่” มุ่งตอบสนองความพึงพอใจ
และพัฒนาสินค้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย
สร้างสรรสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้ช่างไฟฟ้า
และคนไทยทุกคนได้ใช้สินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้
ดั่งสโลแกนของเรา
“ถูก ทน โดนใจ ช่างไฟใช้ซาเล่”
© 2020 Sale’ All Rights Reserved