เมนู

แมกเนติก คอนแทคเตอร์

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรของไฟฟ้าในระบบ โดยอาศัยแรงแม่เหล็กและหน้าสัมผัส (Contact)
สามารถใช้งานร่วมกับโอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay) หรือต่อร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยให้สะดวกและปลอดภัยในการควบคุม

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved