เมนู

แป้นกาว สำหรับเคเบิ้ลไทร์

แป้นกาวสำหรับเคเบิ้ลไทร์ (Tie mount)

แป้นพลาสติกที่ออกแบบมาให้ใช้งานคู่กับเคเบิ้ลไทร์ มีกาวในตัว
ช่วยจัดระเบียบการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบและง่ายมากยิ่งขึ้น

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved