เมนู

เซอร์กิต เบรกเกอร์

เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

อุปกรณ์ตัดการจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ เมื่อวงจรไฟฟ้าเกิดปัญหาหรือมีกระแสไหลผ่านเกินกว่าค่าที่กำหนด
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved