เมนู

เคเบิ้ลไทร์และเคเบิ้ลไทร์ปลดล็อกได้

เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) และเคเบิ้ลไทร์ แบบปลดล็อกได้ (Releasable Cable Tie)

อุปกรณ์รัดสายไฟและสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบ
ใช้กับสายไฟได้หลากหลายขนาด สะดวก รวดเร็ว และคงทน

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved