เมนู

เคเบิ้ลแคล้ม

เคเบิ้ลแคล้ม (Cable Clamp) 

อุปกรณ์รัดสายไฟและสายสัญญาณต่าง ๆ มีความแข็งแรง ติดแน่น คงทน 

สามารถยึดได้กับพื้นผิวหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ไม้, ปูน, โครงเหล็กตู้ไฟฟ้า เป็นต้น

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved