เมนู

เคเบิ้ลแกลน

เคเบิ้ลแกลน (Cable Gland)

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อและยึดสายไฟกับตู้ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องจักรบางชนิด
เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ป้องกันสายไฟหลุด ขอบตู้บาดสายไฟ กันน้ำและฝุ่นเข้าตู้

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved