เมนู

หัวหมวกต่อสาย

หัวหมวกต่อสายไฟ (Close End Wire Connector)

เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟ ผลิตจากพลาสติกใสที่มีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูง
มีท่อโลหะอยู่ภายใน สามารถต่อสายไฟที่สะดวก รวดเร็ว และแน่นหนา 

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved