เมนู

สวิตช์แสงแดด

สวิตช์แสงแดด (Photo Switch)

อุปกรณ์ควบคุมการ เปิด-ปิด การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติ  

ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ช่วยเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้า และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตได้

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved