เมนู

ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม

ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม (Industrial Plugs & Sockets)

สินค้ามีหลากหลายได้รับมาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ (IP standard) : IP44

มาตรฐานการผลิต : CE, ISO 9001 และมาตรฐานความปลอดภัย : CCC (China Compulsory Certification)

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved